ZakładKominiarski
Zadzwoń do nas
695 554 535

Firma

Kominy zaczęto budować w IV wieku. Na początku były one niskie i szerokie, ale nie zmieniało to faktu, że trzeba było regularnie je czyścić z sadzy. Niestety, zależało to wyłącznie od właścicieli domów, którzy zazwyczaj to lekceważyli. Dopiero po rozpoczęciu cyklu pożarów, związanych z awariami kominów, wprowadzono przymus ich czyszczenia. Kominiarz miał czuwać nad stanem kominów oraz zapobiegać szkodom, jakie mogą powstać wskutek nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-kominowych. W 1939r., w Polsce rzemiosło kominiarskie zostało zaliczone do rzemiosł koncesjonowanych. Samodzielne wykonywanie zawodu po uzyskaniu uprawnień mistrzowskich czy czeladniczych uzależniono od przyznania koncesji zobowiązującej niegdyś do ponoszenia odpowiedzialności za okręg kominiarski. Dziś nie istnieją już okręgi kominiarskie, lecz nie zwalnia to właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych z obowiązku korzystania z usług kominiarskich.
Wszystkim naszym Klientom -Dziękujemyza zaufanie i współpracę.
realizacja: Haiku Studio, Szczecin 2011